HeyhoMix

Ta strona jest niedostępna z powodu prac konserwacyjnych.

Prosimy o zrozumienie.

Diese Seite ist aufgrund Wartungsarbeiten nicht erreichbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

radio-lenka.eu / heyhomix.eu / heyho99e.pl

Nie wylogowuj mnie / Ich möchte angemeldet bleiben.
Impressum

Impressum

Heyho
Heilbronn-Pietna

kontakt@heyhomix.eu

 

Zastrzeżenie
 
Heyho oferuje tę stronę internetową, abyś mógł szybko i wyczerpująco dowiedzieć się o nas więcej. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i dane zawarte w naszym serwisie były poprawne. Odpowiedzialność lub gwarancja za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji i danych jest wykluczona. Dotyczy to również wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Heyho nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem takiego połączenia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w dostarczonych informacjach lub danych bez wcześniejszego powiadomienia. Chcielibyśmy ograniczyć zakłócenia spowodowane problemami technicznymi na jak najniższym poziomie i zalecamy korzystanie ze wszystkich możliwości, aby zapobiec takim zakłóceniom. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej są tworzone/strukturyzowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów i nie możemy zagwarantować, że nasza usługa nie zostanie przerwana lub w inny sposób naruszona przez takie zakłócenia. Heyho nie ponosi jednak odpowiedzialności za takie problemy, które mogą powstać w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub powiązanych z nią zewnętrznych stron internetowych.

Haftungsausschluss


Heyho bietet Ihnen diese Webseite an, damit Sie sich schnell und umfassend über uns informieren können. Wir bemühen uns, dass die auf unserer Webseite enthaltenen Informationen und Daten zutreffend sind. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die mittels eines Hyperlinks verwiesen wird. Heyho ist für den Inhalt der Websites, die mittels einer solchen Verbindung erreicht werden, ebenfalls nicht verantwortlich. Wir behalten uns vor, ohne Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen. Wir möchten Störungen aufgrund technischer Probleme so gering wie möglich halten und empfehlen Ihnen, sämtliche Möglichkeiten zu nutzen, um solchen Störungen vorzubeugen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass einige der Daten und Angaben auf unserer Webseite in nicht fehlerfreien Dateien oder Formaten angelegt/strukturiert sind, und wir können keine Gewähr dafür übernehmen, dass unser Dienst nicht unterbrochen oder anderweitig durch derartige Störungen beeinträchtigt wird. Heyho übernimmt jedoch keine Verantwortung für solche Probleme, die aufgrund der Benutzung dieser Webseiten oder damit verbundener externer Webseiten entstehen könnten